Tag Archives: picmonkey po polsku

Picmonkey po polsku

Zakładka RACHMISTRZ jest dostępna wyłącznie wtedy, kiedy na poziomie zakładki ZAKRES wybrano ten program do operacji przeniesienia danych. POBIERZ PARAMETRY Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie z programu DOS-owego określonych tam parametrów pracy oraz danych ustalonych jako standardowe. POBIERZ KARTOTEKI Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie z programu DOS-owego wszystkich informacji o opisanych tam wspólnikach, kontrahentach, pracownikach, o personelu, pojazdach, celach przejazdów, trasach przejazdów, podatkach, opisach operacji, kategoriach. Przenoszone będą także parametry przejazdów i parametry wynagrodzeń. POBIERZ DOKUMENTY Należy zakreślić ten znacznik, jeżeli do Rachmistrza dla Windows mają zostać przeniesione wszystkie zapisy z księgi i ewidencji.