Tag Archives: natec genesis rx88

Natec genesis rx88

Zakładka SUBIEKT jest dostępna wyłącznie wtedy, kiedy na poziomie zakładki ZAKRES wybrano ten program do operacji przeniesienia danych. Dostępne są tu znaczniki umożliwiające sprecyzowanie, jakie dane użytkownik chce pobrać. Część znaczników jest ze sobą ściśle powiązana. Nie można np. wybrać opcji „pobierz dokumenty”, jeżeli nie zakreślono znaczników „pobierz kartotekę towarów” i „pobierz kartotekę kontrahentów”. POBIERZ PARAMETRY Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie z programu DOS-owego określonych tam parametrów pracy oraz danych ustalonych jako standardowe. Ważne dla użytkowników Subiekta dla Windows przenoszących dane z Subiekta dla DOS: Wybranie opcji POBIERZ PARAMETRY spowoduje automatyczne utworzenie w systemie (podmoduł administracyjny KASY) tylu kas, z ilu magazynów korzystał użytkownik w DOS-owej wersji programu. POBIERZ KARTOTEKĘ TOWARÓW Jeżeli zostanie zakreślony ten znacznik, system przeniesie do Subiekta dla Windows wszystkie opisane w programie DOS-owym towary, usługi, komplety i opakowania zwrotne. POBIERZ KARTOTEKĘ KONTRAHENTÓW Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie z Subiekta DOS-owego wszystkich informacji o opisanych tam kontrahentach. Ponieważ w wersji DOS-owej programu na nazwę kontrahenta przeznaczona była tylko jedna rubryka podzielona na dwie linie, a w wersji dla Windows stosuje się dwie rubryki – na nazwę pełną i na nazwę skróconą, dodatkowe przełączniki pozwalają zdecydować, jak powinien zostać przeniesiony ten zapis.

Witam. Mam na imię Andrzej. Na studiach zacząłem wgłębiać się w tematykę techniczną. Nim się obejrzałem, spędzałem godziny czytając na ten temat. W internecie nigdy nie było miejsca takiego jak to, dlatego zapraszam Cię do lektury.