This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Zakładka REWIZOR

Zakładka REWIZOR jest dostępna wyłącznie wtedy, kiedy na poziomie zakładki ZAKRES wybrano ten program do operacji przeniesienia danych. POBIERZ PARAMETRY Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie z programu DOS-owego określonych tam parametrów pracy oraz danych ustalonych jako standardowe. POBIERZ KARTOTEKI Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie z programu DOS-owego wszystkich informacji o opisanych tam wspólnikach, kontrahentach, pracownikach, magazynach, kasach, rachunkach bankowych, rejestrach księgowych, ewidencjach VAT, urzędach skarbowych, podatkach, walutach i ich kursach, zleceniach. Przenoszone będą także tabele odsetek, treści operacji, automaty przeksięgowań, wskaźniki. POBIERZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie do wersji dla Windows wszystkich zapisów informujących o należnościach i zobowiązaniach finansowych. Użytkownik będzie miał możliwość pełnego dostępu do tych danych – w tym możliwość rozliczania dłużników i wierzycieli. POBIERZ DOKUMENTY KSIĘGOWE Należy zakreślić ten znacznik, jeżeli do Rewizora dla Windows mają zostać przeniesione wszystkie dekrety oraz dokumenty już zaksięgowane. POBIERZ DOKUMENTY FINANSOWE Znacznik powinien zostać zakreślony, jeżeli użytkownik zdecyduje się na pobranie z wersji DOS-owej Rewizora kompletu dokumentów opisujących przepływy gotówki (KP, KW, BP, BW). POBIERZ PLAN KONT Jeżeli zostanie zakreślony ten znacznik, do Rewizora dla Windows zostanie przeniesiony plan kont, którym użytkownik posługiwał się w DOS-owej wersji programu.

Zakładka RACHMISTRZ

Zakładka RACHMISTRZ jest dostępna wyłącznie wtedy, kiedy na poziomie zakładki ZAKRES wybrano ten program do operacji przeniesienia danych. POBIERZ PARAMETRY Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie z programu DOS-owego określonych tam parametrów pracy oraz danych ustalonych jako standardowe. POBIERZ KARTOTEKI Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie z programu DOS-owego wszystkich informacji o opisanych tam wspólnikach, kontrahentach, pracownikach, o personelu, pojazdach, celach przejazdów, trasach przejazdów, podatkach, opisach operacji, kategoriach. Przenoszone będą także parametry przejazdów i parametry wynagrodzeń. POBIERZ DOKUMENTY Należy zakreślić ten znacznik, jeżeli do Rachmistrza dla Windows mają zostać przeniesione wszystkie zapisy z księgi i ewidencji.

POBIERZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie do wersji dla Windows wszystkich zapisów informujących o należnościach i zobowiązaniach finansowych. Użytkownik będzie miał możliwość pełnego dostępu do tych danych – w tym możliwość rozliczania dłużników i wierzycieli. POBIERZ DOKUMENTY (HANDLOWE, MAGAZYNOWE I FINANSOWE) Znacznik powinien zostać zakreślony, jeżeli użytkownik zdecyduje się na pobranie z wersji DOS-owej Subiekta kompletu dokumentów opisujących ruch towaru (dokumenty handlowe i magazynowe) oraz przepływy gotówki (KP, KW, BP, BW). Należy przypomnieć, że wszystkie dokumenty zostaną przeniesione do archiwaliów, a operacja ta może trwać bardzo długo (zależy to od liczby dokumentów). Warto się jednak na nią zdecydować, jeżeli użytkownikowi zależy na tworzeniu przez program zestawień obrazujących rzeczywisty stan firmy w okresie, który obejmuje czas korzystania z wersji DOS-owej Subiekta. POBIERZ ARCHIWALIA Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie wszystkich dokumentów archiwalnych zgromadzonych w Subiekcie DOS-owym. POBIERZ STANY MAGAZYNOWE I UTWÓRZ BILANS OTWARCIA Znacznik należy zakreślić, jeżeli użytkownik chce rozpocząć pracę z Subiektem dla Windows, gdzie poszczególne magazyny udostępniają do sprzedaży towary w takich ilościach, jakie wynikały z wyliczeń magazynowych w wersji DOS-owej programu. Efektem tej operacji będzie utworzenie dokumentów typu BILANS OTWARCIA, które będą odzwierciedlały stany magazynowe zapamiętane w Subiekcie dla DOS w poszczególnych magazynach.

Zakładka SUBIEKT

Zakładka SUBIEKT jest dostępna wyłącznie wtedy, kiedy na poziomie zakładki ZAKRES wybrano ten program do operacji przeniesienia danych. Dostępne są tu znaczniki umożliwiające sprecyzowanie, jakie dane użytkownik chce pobrać. Część znaczników jest ze sobą ściśle powiązana. Nie można np. wybrać opcji „pobierz dokumenty”, jeżeli nie zakreślono znaczników „pobierz kartotekę towarów” i „pobierz kartotekę kontrahentów”. POBIERZ PARAMETRY Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie z programu DOS-owego określonych tam parametrów pracy oraz danych ustalonych jako standardowe. Ważne dla użytkowników Subiekta dla Windows przenoszących dane z Subiekta dla DOS: Wybranie opcji POBIERZ PARAMETRY spowoduje automatyczne utworzenie w systemie (podmoduł administracyjny KASY) tylu kas, z ilu magazynów korzystał użytkownik w DOS-owej wersji programu. POBIERZ KARTOTEKĘ TOWARÓW Jeżeli zostanie zakreślony ten znacznik, system przeniesie do Subiekta dla Windows wszystkie opisane w programie DOS-owym towary, usługi, komplety i opakowania zwrotne. POBIERZ KARTOTEKĘ KONTRAHENTÓW Zakreślenie tego znacznika spowoduje przeniesienie z Subiekta DOS-owego wszystkich informacji o opisanych tam kontrahentach. Ponieważ w wersji DOS-owej programu na nazwę kontrahenta przeznaczona była tylko jedna rubryka podzielona na dwie linie, a w wersji dla Windows stosuje się dwie rubryki – na nazwę pełną i na nazwę skróconą, dodatkowe przełączniki pozwalają zdecydować, jak powinien zostać przeniesiony ten zapis.

ZAKŁADKA I POŁOŻENIE DANYCH

Na poziomie tej zakładki użytkownik musi określić ścieżkę dostępu do programu (programów), skąd będą pobierane dane. POŁOŻENIE DANYCH: ŚCIEŻKA DO SUBIEKTA Ta część okna jest dostępna tylko wtedy, kiedy na poziomie zakładki ZAKRES ustalono, że przenoszone będą dane z Subiekta dla DOS. Klawisz wyświetla standardowe okno systemu Windows ułatwiające wskazanie lokalizacji programu. ŚCIEŻKA DO RACHMISTRZA/REWIZORA Ta część okna jest dostępna tylko wtedy, kiedy na poziomie zakładki ZAKRES ustalono, że przenoszone będą dane z Rachmistrza lub Rewizora dla DOS. Klawisz Pgeaw..! wyświetla standardowe okno systemu Windows ułatwiające wskazanie lokalizacji programu. Należy zawsze określać ścieżkę dostępu do programu, a nie do jego bazy danych (nie do pliku DBF).

Zakładka i zakres

Na poziomie tej zakładki użytkownik określa, które bazy danych go interesują. Wystarczy posłużyć się przełącznikiem i wybrać jedną z jego pozycji. Program PRZENIESIENIE DANYCH oferuje wiele możliwos’ci pobrania danych. Wybór jest uzależniony przede wszystkim od tego, jakie programy dla systemu DOS i Windows zostały przez użytkownika zainstalowane. POBIERZ DANE Przełącznik o kilku pozycjach. Wybierając włas’ciwą pozycję można zdecydować o pobraniu danych:

-> wyłącznie z Subiekta, wyłącznie z Rachmistrza,
-> wyłącznie z Rewizora,
-> z Subiekta i Rachmistrza,
-> z Subiekta i Rewizora.
UZUPEŁNIANIE INFORMACJI O PODMIOCIE Przełącznik o trzech pozycjach aktywny tylko wtedy, kiedy zdecydowano o przeniesieniu danych jednocześnie z Subiekta i jednego z programów księgowych (Rachmistrza lub Rewizora): DANE Z SUBIEKTA Dane podmiotu w programach dla Windows zostaną przeniesione z bazy danych Subiekta dla DOS.
PRZENIEŚ DANE Z PROGRAMU KSIĘGOWEGO Dane podmiotu w programach dla Windows zostaną przeniesione z bazy danych Rachmistrza lub Rewizora. UZUPEŁNIJ DANE W OPARCIU O OBA PROGRAMY Dane podmiotu w programach dla Windows zostaną przeniesione w taki sposób, że zapisy z bazy danych Subiekta dla DOS będą uzupełnione dodatkowymi opisami wprowadzonymi do bazy danych Rachmistrza lub Rewizora.

Wszystkie systemy składające się na pakiet mogą działać niezależnie.

Wszystkie wersje instalacyjne są wyposażone w wersje demonstracyjne pozostałych systemów. Można więc łatwo i bez pośpiechu zapoznać się z ich możliwościami, ocenić, w jaki sposób przebiega ich współpraca, a dopiero potem zdecydować o zakupie. Przeniesienie danych jest na tyle ważną operacją, że warto przed jej rozpoczęciem odpowiednio się do niej przygotować. Oto proponowana kolejność czynności: Instalacja zakupionego programu (programówj,w wersji dla Windows. Przeprowadzenie kontroli i porządkowania danych w wersji DOS-owej programu (programów). Należy uruchomić funkcje z menu HIGIENA.
Następnie należy zamknąć program (programy) w wersji dla DOS i nie uruchamiać jeszcze programu (programów) w wersji dla Windows. Z menu startowego Windows należy uruchomić program PRZENIESIENIE DANYCH. Na poziomie kolejnych zakładek w oknie programu PRZENIESIENIE DANYCH (ZAKRES, POŁOŻENIE DANYCH, PODMIOT, SUBIEKT, RACHMISTRZ, REWIZOR) należy ustalić szczegóły dotyczące pobieranych danych.
Na koniec należy wybrać klawisz on l- Jeżeli przenoszonych będzie bardzo dużo danych, trzeba dodatkowo uzbroić się w cierpliwość – operacja ta może trwać bardzo długo, nawet kilka lub kilkanaście godzin. Po pomyślnym przeniesieniu danych warto wykorzystać większe możliwości nowego programu (programów) w wersji dla Windows i uzupełnić dodatkowe pola, np. w kartotece kontrahentów.

Instalacja pakietu

Autorzy systemu, doskonale znając wymagania użytkowników, przygotowali niezwykle prosty w obsłudze program instalacyjny. Wystarczy włożyć płytę CD do napędu, a następnie odpowiadać na pytania wyświetlane przez program i postępować według wyświetlanych przez niego zaleceń. Przed rozpoczęciem instalacji konieczne jest zamknięcie wszystkich programów. Program nie zostanie zainstalowany, jeżeli komputer nie spełnia wymagań sprzętowych określonych przez producenta (zob. rozdział „Wymagania sprzętowe”). Najważniejsze czynności wykonywane przez użytkownika podczas instalacji to:
Określenie foldera docelowego, gdzie zostanie zainstalowany program (programy). Standardowo jest to: C:\Program Fi 1es\Pakiet firmy InsERT Określenie foldera docelowego dla baz danych podmiotów. Standardowo jest to: C:\Program Fi 1e s\P a k i et firmy InsERT\Podmioty Ustalenie, które składniki pakietu mają zostać zainstalowane. W wersji pełnej będzie instalowany zakupiony program (programy). Można dodatkowo zdecydować się na instalację wersji demonstracyjnych pozostałych składników pakietu. W skład pakietu wchodzą trzy systemy: Subiekt dla Windows – system obsługi sprzedaży, Rachmistrz dla Windows – księga przychodów i rozchodów, Rewizor dla Windows – system finansowo księgowy.

Wymagania sprzętowe

Dla wszystkich programów z pakietu firmy InsERT dla Windows obowiązują te same wymagania sprzętowe: Konieczne minimum do instalacji: komputer z procesorem Pentium 100 MHz (lub lepszym), 32 MB pamięci RAM, system operacyjny Windows 95, 98, NT 4.0, 2000 lub nowszy, około 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym, karta graficzna pracująca w rozdzielczości 800 na 600 punktów lub wyższej, napęd CD-ROM (do instalacji). Zalecenia producenta: komputer z procesorem Pentium 200 MHz, 64 MB pamięci RAM, dowolna drukarka pracująca w środowisku Windows. Sieć komputerowa: oprogramowanie sieciowe pracujące w środowisku Windows (w tym sieć wbudowana w środowisko Windows). Program gwarantuje możliwość pracy jednostanowiskowej – bez oprogramowania sieciowego.

error: Content is protected !!