Tiworker exe windows modules installer worker

W systemie, na poziomie różnych modułów powtarzają się funkcje umożliwiające wykonanie tych samych operacji. Poniżej opisano te najbardziej typowe. Warto się z nimi zapoznać już na początku pracy z programem.
Funkcja DODAJ
Funkcja DODAJ jest dostępna z poziomu menu o nazwie odpowiadającej najczęściej danemu modułowi, np. w module KONTRAHENCI jest to menu KONTRAHENT. Jej uruchomienie powoduje wyświetlenie okna edycyjnego umożliwiającego opisanie nowego elementu i wprowadzenie tych danych do pamięci programu.
Funkcja POPRAW
Podobnie jak funkcja DODAJ – jest dostępna z poziomu menu o nazwie odpowiadającej najczęściej danemu modułowi, np. w module KONTRAHENCI jest to menu KONTRAHENT, i powoduje wyświetlenie okna edycyjnego umożliwiającego poprawienie danych opisanego wcześniej elementu. W pewnych okolicznościach system nie pozwala na uruchomienie tej funkcji wyjaśnienie jest przedstawiane w odpowiednim komunikacie.

Witam. Mam na imię Andrzej. Na studiach zacząłem wgłębiać się w tematykę techniczną. Nim się obejrzałem, spędzałem godziny czytając na ten temat. W internecie nigdy nie było miejsca takiego jak to, dlatego zapraszam Cię do lektury.